KIA bij aanschaf nieuwe loepbril

Regelmatig krijgen wij vragen over de aanschaf van een loepbril en het gebruikmaken van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).
Zeker bij net afstuderende (tand)artsen, die op het punt staan zich in te schrijven als ZZP-er, geeft dit nog wel eens onduidelijkheid.
 
Hieronder hebben we, met dank aan Arts en Accountant, kort uitgelegd hoe de KIA werkt bij de aanschaf van een loepbril. 
 

Wat is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)?

De KIA is een investeringsaftrek voor bedrijfsmiddelen. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.
 
Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Om in 2020 in aanmerking te komen voor het effectief maximum aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek mbt loepbrillen moet u een bedrag van minimaal € 2.801 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming (1). 
 
De KIA houdt in dat u 28% van dit investeringsbedrag mag aftrekken. Dit betekent dat u bij de aanschaf van onder andere een nieuwe loepbril met LED lichtbron voor uw werk, 28% van het aanschafbedrag kunt aftrekken.
 
Overigens kunnen de diverse bedrijfsmiddelen bij elkaar op worden geteld (bv. laptop en loepbril). Wel is het minimum investeringsbedrag € 450 euro. Investeringen met een aankoopbedrag onder de 450 euro komen dus niet in aanmerking voor de KIA.
 

KIA inclusief of exclusief BTW?

Kunt u de btw op de aanschaf terugkrijgen, dan neemt u voor de investeringsaftrek het aanschafbedrag exclusief btw. Hebt u geen recht op btw-aftrek, zoals de meeste zorgprofessionals, omdat u alleen vrijgestelde prestaties verricht, dan gaat u uit van het investeringsbedrag inclusief btw.
 
KIA loepbril met LED-lichtbron                Aanschaf loepbril


Rekenvoorbeeld KIA loepbril

Stel u schaft in het eerste jaar als (tand)arts én ZZP-er een loepbril met LED-lichtbron aan twv 3000 euro inclusief BTW. Dit betekent dat u een KIA voordeel kunt ontvangen van 840 euro. Hier dient de MKB-winstvrijstelling van 14% nog op in mindering gebracht te worden. Het uiteindelijke voordeel van de KIA is een aanvullende aftrekpost van 722 euro  
 
Investering loepbril met LED-lichtbron
€ 3.000
KIA-aftrek (28%)
€ 840
MKB-winstvrijstelling (-14%)- € 118
Fiscaal voordeel extra aftrekpost€ 722

 

Jaar van ingebruikname

Let op: de investeringsaftrek dient toegepast worden in het jaar van ingebruikname. Als u een bedrijfsmiddel nog niet in gebruik neemt, kunt u slechts investeringsaftrek claimen tot het bedrag dat u in het boekjaar hebt betaald. Als er nog een restant aan investeringsaftrek is, kunt u dat in volgende jaren in aftrek brengen. Maar niet later dan het jaar van ingebruikname. (2)

 

Starten aan het einde van het jaar. 

Zelfs al start u aan het einde van het jaar dan heeft u als startende (tand)arts én ZZP-er nog steeds recht op de KIA. Dus al start u als (tand)arts in december als zelfstandig ondernemer met een loepbril van meer dan €2.401 dan heeft u nog steeds recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Echter omdat u minder uren maakt dan de 1.225 uur, heeft u geen recht op de zelfstandige aftrek. (3)
 

Bronnen:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/veranderingen-inkomstenbelasting-2024/investeringsaftrek-2024/kleinschaligheidsinvesteringsaftrek-2024#:~:text=Om%20in%202024%20in%20aanmerking,nieuwe%20percentages%20voor%20deze%20investeringsaftrek.
 
Disclaimer: aan de hierboven gegeven informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De tekst is eigendom van iWearPro en Arts en Accountant en mag niet gekopieerd worden.