In de KNMT-richtlijn ‘Infectiepreventie in mondzorgpraktijken’ van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde staan duidelijke aanbevelingen ter bescherming van de zorgverlener en de patiënt.

De KNMT-richtlijn is geautoriseerd door de WIP Werkgroep Infectiepreventie en hier te downloaden.