Het belang van goede oogbescherming voor zorgprofessionals

Geplaatst door Marcel 09-09-2016 0 Reactie(s) Richtlijnen en uitleg,

Het belang van goede oogbescherming

Op pagina 30 van de WIP-richtlijn valt meer te lezen over het belang van goede oogbeschermingsmiddelen binnen ziekenhuizen. Delcies BV is specialist in oogbeschermingsproducten voor zorgprofessionals en exclusief distributeur van Hogies en Univet. 

Neemt u contact met ons op voor advies of een demonstratie.

 

Hieronder de volledige tekst:

 

Oogbescherming 

8.1 Wet- en regelgeving, normen en eisen

  • Het oogbeschermingsmiddel heeft een CE-markering volgens de Europese richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen (89/686/EEG) (2).
  • Het oogbeschermingsmiddel voldoet aan en NEN-EN 166 (21).

8.2 Indicaties

Draag een oogbeschermingsmiddel wanneer er kans is dat het oogslijmvlies in contact komt met lichaamsvochten. Toelichting: het dragen van een oogbeschermingsmiddel wordt onder andere aanbevolen bij intubatie, bronchiaal toilet, endoscopie, operatie, obductie en handmatig voorreinigen van medische hulpmiddelen.

Opmerking: een gewone bril kan niet worden gebruikt als oogbescherming omdat deze niet voldoet aan NEN-EN 166 en de ogen onvoldoende bescherming geeft.

8.3 Gebruik

  • Kies het juiste type oogbescherming op basis van het beoogde gebruik (risicobeoordeling).

Toelichting 1: er zijn diverse typen oogbescherming voor bescherming tegen spatten: een beschermende bril, een gelaatscherm, een chirurgisch mondneusmasker met geïntegreerd spatscherm en een ruimzichtbril (soort ski/duikbril).

Toelichting 2: houdt bij de keuze voor een ruimzichtbril rekening met de ventilatie (direct, indirect of zonder). Een ruimzichtbril zonder ventilatie beslaat sneller, een ruimzichtbril met directe ventilatie geeft een (iets) grotere kans op besmetting bij spatten en bij micro-organismen die ernstige gezondheidsrisico’s Persoonlijke beschermingsmiddelen 31 met zich meebrengen.

Er zijn ook ruimzichtbrillen met een coating die het beslaan vermindert (anti-fog coating).

  • Plaats het oogbeschermingsmiddel voor het gezicht/de ogen en zorg dat het de ogen bedekt en goed aansluit op het gezicht.
  • Verwissel de oogbescherming direct als deze verontreinigd/nat is.
  • Verwijder, na gebruik of bij verwisselen, het oogbeschermingsmiddel door de bandjes of de pootjes beet te pakken en raak daarbij de voorkant van het oogbeschermingsmiddel niet aan met de handen. Motivatie: dit verkleint de kans op contaminatie van de handen.
  • Pas direct na het verwijderen van het oogbeschermingsmiddel handhygiëne toe. Toelichting: zie WIP-richtlijn Handhygiëne medewerkers.
  • Reinig en desinfecteer een oogbeschermingsmiddel voor hergebruik na gebruik volgens voorschrift van de fabrikant met een desinfectans dat voor dit doeleinde is toegelaten. Toelichting: zie WIP-richtlijn Beleid reiniging, desinfectie en sterilisatie.
  • Voer het wegwerpoogbeschermingsmiddel na gebruik af als gewoon afval conform het afvalstoffenbeleid van de instelling, tenzij anders is voorgeschreven. 

Bron: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/150922%20Persoonlijke%20beschermingsmiddelen-DEFINITIEF.pdf