Werken met vergroting en lichtsystemen; wat zijn de mogelijkheden?

Menig tandarts, mondhygiënist of chirurg loopt met het idee rond om met vergroting te gaan werken. Misschien omdat collega's al werken met een loepbril. Omdat ze op zoek zijn naar meer precisie en een betere werkhouding. Of continue verzekerd willen zijn van goede verlichting.

Zeker als student of net afgestudeerde is het lastig om alle opties te overzien. Graag leggen wij de verschillende mogelijkheden uit, zodat u de juiste keuze kunt maken. 

Uiteraard kunt u voor een persoonlijk advies rechtstreeks contact met ons opnemen.

 

In dit blog gaan we in op de volgende punten rondom het werken met vergroting:

 1. Waarom werken met vergroting?
 2. Waarom werken met een lichtsysteem?
 3. De belangrijkste terminologieën
 4. Vergelijking top 3 loepbrillen
 5. Soorten loepen
 6. Enthousiast over de Univet's vergrotingssystemen?


1. Waarom werken met vergroting?

Een van de belangrijkste redenen om met een loepbril te gaan werken is het betere zicht. Als zorgprofessional hoeft u niet meer voorover te leunen om het behandelveld beter te kunnen zien. Details zijn beter zichtbaar en behandelingen kunnen met meer precisie uitgevoerd worden. Daarnaast zijn loepbrillen ontworpen om zorgprofessionals ergonomisch comfort te brengen. Het optische systeem vergroot namelijk het werkveld, zonder voorover te buigen.

Beter zicht, meer precisie en een betere werkhouding.

Voordelen werken met vergroting:

 • Scherper zicht met meer details voor betere diagnoses 
 • Betere ergonomische werkhouding voor minder rug- en nekklachten
 • Visueel comfort met minder vermoeide ogen (en fronsrimpels)
 • Veiligheid door spatbescherming
 • Professionaliteit

werkhouding zonder loepbrilwerkhouding met loepbril

Werkhouding zonder vs. ergonomische werkhouding met vergrotingssysteem

 

Prestaties van studenten met en zonder loepbril

Uit onderzoek is gebleken dat studenten met loepbrillen (tandheelkunde, 1e jaars) meer procedures voltooiden, sneller werkten per procedure en de computerondersteunde evaluatie minder en voor kortere tijd perioden gebruikten. De algehele prestaties voor de groep met loep (n=116) waren beter dan de controlegroep zonder (n=116). De overstap naar het werken met vergroting verliep eenvoudig voor studenten.

Conclusie: loepbrillen verbeteren de studentenprestaties tijdens preklinische tandheelkunde en worden beschouwd als een effectief hulpmiddel door de studenten die ze gebruikten.*

*Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21206933

 

Visuele beperkingen al vanaf 40 jaar

Studies laten een grote individuele variatie in zicht zien onafhankelijk van de leeftijd van zorgprofessionals. De beperkingen als gevolg van presbyopie beginnen al op een leeftijd van 40 jaar. Presbyopie, ook wel ouderdomsverziendheid genoemd, is een oogafwijking die tot gevolg heeft dat men dichtbij slechter kan zien.

Het werken met vergroting staat op zich los van eventuele visuele beperkingen. Echter vanaf 40 jaar kunnen deze visuele tekortkomingen wel worden gecompenseerd met vergrotingshulpmiddelen. In een maatwerk bril kunnen de dragende glazen geleverd worden met een veraf of dichtbij correctie.

 

*Bron: https://www.sso.ch/fileadmin/upload_sso/2_Zahnaerzte/2_SDJ/SDJ_2016/SDJ_Pubmed_2016/sdj-2016-03-01.pdf

 

2. Waarom werken met een lichtsysteem?

Zorgprofessionals gebruiken veelal een loep met lichtsysteem (LED-lichtbron) om continue een goed zicht te hebben met zo min mogelijk schaduw. Een LED-lichtbron is een must bij medische ingrepen, die dieper in het lichaam plaatsvinden. Bij prisma-loepen, die minder lichtinval toelaten, is een LED-lichtbron onmisbaar. 

 

voordeel loepbril met lichtsysteem

Beter zicht met een lichtsysteem

 

Voordelen lichtsysteem:

 • Beter zicht voor nauwkeurige diagnoses en meer precisie
 • Accuratere kleurperceptie
 • Betere werkhouding en niemand die voor de verlichting staat
 • Tijdwinst ivm minder verstellen OK-lamp
 • Grotere scherptediepte
 • Minder vermoeide ogen

Voorbeeld loepbril met lichtsysteem

 

Let bij de aanschaf van een LED-lichtbron op de volgende kenmerken:

 

Gewicht:

Probeer een LED-lichtbron te vinden met een zo laag mogelijk gewicht. Zeker bij langdurige ingrepen is dit van belang in verband met het draagcomfort.

Bevestigings(mechanisme):

De LED-lichtbron dient zo min mogelijk naar voren te hangen (ivm gewicht en druk op de neusvleugel). Des te meer de lichtbron zich 'tussen' uw ogen bevindt, des te beter is uw zicht. Kies daarnaast voor een bevestigingsmechanisme, waarbij de LED-lichtbron eenvoudig en snel te verwijderen is. Dit kan bijvoorbeeld met een magneetmechanisme. Hierdoor kan de bril ook zonder LED-lichtbron gebruikt worden op bijvoorbeeld een spatbril.

Lange batterijwerking:

Ongestoord werken, zonder continue de batterij op te laden of te wisselen.

Lichtsysteem met of zonder draad:

Er zijn tegenwoordig LED-lichtbronnen met en zonder snoer naar de batterij beschikbaar. Het voordeel van een draadloze lichtbron is uiteraard het ontbreken van de kabel. Dit geeft meer bewegingsvrijheid. Het nadeel kan echter zijn dat deze draadloze lampen (inclusief batterij) zwaarder zijn en daarmee het werkcomfort verlagen. Daarnaast kan de batterijduur van draadloze systemen beperkt zijn, waardoor er veelvuldig geladen of gewisseld dient te worden.

Steriel werken:

Indien u steriel werkt valt contactloze bediening te prefereren. Hiermee kunt u het apparaat zonder aanraking bedienen om hygiënischer te werken. 

Advanced Hand Gesture Recognition - technologie

Kleurtemperatuur:

De kleurtemperatuur van een LED-ichtbron voor wit licht wordt meestal uitgedrukt in kelvin (K). De lichttemperatuur van standaarddaglicht is 5600K. LED-lichtbronnen met een kleurtemperatuur rondom deze 5600K genieten daarom de voorkeur.

Daarnaast is het belangrijk dat de lichtbron voldoet aan de blauw licht norm (internationale norm IEC 62471: 2006) die blootstellingslimieten specificeert zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid. De Univet EOS lichtbronnen voldoen aan deze norm.

Composietfilter:

Werkt u met composiet? Zorg er dan voor dat de LED-lichtbron beschikt over een UV 525 nm filter. Hiermee wordt voorkomen dat het composiet te snel uithardt.

Lichtopbrengst (lux):

Kies voor voldoende lichtopbrengst. Hieronder kunt u het verschil in lichtopbrengst vergelijken.

verschillen lichtopbrengst LED-lichtbron

Verschillen lichtopbrengst LED-lichtbron

 

3. De belangrijkste terminologieën

Bij het zoeken naar de juiste bril komen de volgende termen vaak voorbij. Hieronder worden de belangrijkste termen kort uitgelegd:

 

Loepbril terminologie

De belangrijkste terminologieën

 

 

Vergroting:

Dit is het aantal keren dat iets vergroot wordt. Bij vergrotingssystemen start dit meestal bij 2x vergroting en kan dit oplopen tot wel 6x vergroting. Voor meer vergroting zijn microscopen beschikbaar. De vergroting is gekoppeld aan de grootte van het werkveld en de scherptediepte. Des te meer vergroting, des te kleiner wordt het werkveld en de scherptediepte.

Voor de meeste tandartsen, mondhygiënisten en chirurgen is een vergroting van 2.5x met een groot gezichtsveld en veel scherptediepte ideaal. Voor paradontologen, endodontologen, vaatchirugen en plastisch chirurgen kan een vergroting van 4x of 5x wenselijk zijn. 

Let op: er kunnen aanzienlijke verschillen zijn tussen de gedeclareerde en werkelijke vergroting in medische loepen. Bij een aantal merken is 2.8x vergroting daadwerkelijk 2.2x.*

 

*Bron: https://www.researchgate.net/publication/236898450_Substantial_difference_between_declared_and_real_magnification_in_medical_loupes

 

Pupilafstand (PD):

Dit is de afstand tussen de pupillen. De meeste loepbrillen worden op maat aangepast aan de pupilafstand van de zorgprofessional. De pupilafstand is voor iedereen anders en zelden helemaal symmetrisch. De pupilafstand wordt daarom nauwkeurig opgemeten tijdens het aanmeetproces. 

 

pupilafstand loepbril

Pupilafstand

 

Declinatiehoek:

De neerwaartse (kijk)hoek van de loepen zelf. De declinatiehoek zorgt ervoor dat neerwaarts gekeken kan worden, zonder de nek overmatig te belasten. Meestal wordt een maximale declinatiehoek gekozen voor een optimale werkhouding. De declinatiehoek varieert tussen de 14 en 41 graden en is onder meer afhankelijk van de gekozen werkafstand, pupilafstand en grootte van de glazen.

Werkafstand:

De werkstand is de zichtafstand naar het gewenste werkveld cq. (operatie)gebied. Het is belangrijk de juiste werkafstand te kiezen in verband met een goede ergonomische werkhouding. De werkafstand is niet alleen afhankelijk van de lichaamslengte en de type ingreep, maar ook of de ingreep zittend of staand plaatsvindt. Bij een staande ingreep is de werkafstand meestal groter. De werkafstand voor dentaal gebruik is veelal 30 tot 45 cm. Voor chirurgen is een werkafstand van 45 tot 50 cm gebruikelijker.

 

werkafstand loepbril

Werkafstand

 

Werkveld of gezichtsveld:

Dit is het (operatie)gebied dat vergroot wordt en scherp zichtbaar is. Indien het (operatie)gebied groter is, kan beter gekozen worden voor minder vergroting. Bij een klein werkveld, zoals bijvoorbeeld bij wortelkanaalbehandelingen kan er met meer vergroting gewerkt worden. 

Scherptediepte:

De afstand die naar voren en achteren bewogen kan worden, waarbij het zicht scherp blijft.

Vuistregel: des te meer vergroting, des te kleiner wordt het gezichtsveld en de scherptediepte. Voor meer overzicht kan dus beter een kleinere vergroting gekozen worden. 

 

4. Vergelijking top 3 loepbrillen


Gezichtsveld Univet, Orascoptic en Examvision-loepbrillen (top 3)*

In onderstaand schema is de grote van het gezichtsveld (mm) van de top 3 leveranciers vergeleken (Univet, ExamVision en Orascoptic). Deze maten geven de maximale breedte aan van het gezichtsveld dat scherp gezien kan worden door de vergrotingssystemen.

gezichtsveld loepbrillen vergelijking

Meer zien met een Univet vergrotingssysteem

 

Scherptediepte (mm) vergelijking Univet, Orascoptic en Examvision-loepbrillen (top 3)*

In onderstaand schema is de scherptediepte (mm) van de top 3 leveranciers vergeleken (Univet, ExamVision en Orascoptic). Deze maten geven de maximale scherptediepte aan, waarbinnen scherp gezien kan worden. Een grotere scherptediepte geeft meer bewegingsvrijheid.

scherptediepte vergelijking loepbrillen

Meer bewegingsvrijheid met een Univet vergrotingssysteem

 

*Let op: dit zijn de maximale maten ('tot maximaal'). Aan deze vergelijking kunnen geen rechten ontleend worden en de daadwerkelijke maten zijn afhankelijk van de werkafstand, pupilafstand en persoonlijksafhankelijk. Data on File *ExamVision: Galilean HD en Kepler Kompakt, **Orascoptic: HiRes series

 

5. Soorten loepen

Soorten loepen

Er zijn twee soorten loepen beschikbaar: galilean (galilei) en prisma loepen

Kenmerken Galilean-loep (ook wel Hollandse kijker)

Loepbril met galilean loep2.5x vergroting met galilean loep

Galilean loep en 2.5x vergroting met galilean loep

 

Kenmerken galilean loep*:

 • Kleinere vergroting (2x - 3.5x)
 • Licht van gewicht
 • Groter gezichtsveld (werkveld)
 • Grotere scherptediepte voor meer bewegingsvrijheid
 • Kortere leercurve met uitstekend visueel comfort
 • Optische vervormingen aan de randen
 • Lagere prijs


Kenmerken prisma-loep

 

Loepbril met prisma loep5x vergroting met prisma loep

Prisma loep en 5x vergroting met prisma-loep

 

Kenmerken prisma loep*:

 • Meer vergroting (3.5x – 6x)
 • Hoger gewicht
 • Langere leercurve door smaller gezichtsveld en beperktere scherptediepte
 • Geen optische vervormingen aan de randen
 • Hogere prijs

Vuistregel: de meeste tandartsen, mondhygiënisten en chirurgen gebruiken een galilean-loep met een vergroting van 2.5x. Voor meer specialistische ingrepen zijn er prismatische loepen met een vergroting van 3.5x - 6.0x. Bijvoorbeeld voor microchirurgie, implantologie, endodontologie en parodontologie.

Bron: https://www.sso.ch/fileadmin/upload_sso/2_Zahnaerzte/2_SDJ/SDJ_2016/SDJ_Pubmed_2016/sdj-2016-03-01.pdf

 

6. Soorten loep- of loupebrillen

Er zijn drie verschillende soorten  loep- of loupebrillen verkrijgbaar met allemaal hun eigen kenmerken en voor- en nadelen. Hieronder hebben we de belangrijkste verschillen samengevat. Handig bij de oriëntatie voor een nieuwe loepbril.

Instelbare flip-up loepbrillen

 

flip-up loep met hoofdband

Instelbare flip-up loepbril en loep met hoofdband

 

Zeer veelzijdig voor de dagelijkse tandartspraktijk of ziekenhuis. Individueel instelbaar, waardoor de interpupillaire afstand en de declinatiehoek zelf aangepast kunnen worden. Een uitstekende manier om te leren werken met vergroting. Een instelbare flip-up loepbril kan eenvoudig met collega's gedeeld worden. Instelbare flip-up loepen zijn ook verkrijgbaar met een hoofdband.

Voordelen instelbare flip-up
  • interpupillaire afstand en declinatiehoek instelbaar
  • grotere declinatiehoek mogelijk dan TTL brillen
  • gunstige prijs
  • combinatie van spatbril en vergrotingssysteem
  • uitwisselbaar met collega's
  • uitbreidbaar met LED-lichtbron
  • leverbaar met laser-filter
  Nadelen instelbare flip-up
  • zwaarder (het gewicht hangt aan de voorzijde)
  • minder geschikt voor langdurig gebruik ivm het gewicht
  • meer tijd nodig om de bril in te stellen


  Universele TTL loepbril

   

  universele loepbril

  Universele TTL (small, medium of large)

   

  Deze zogenaamde "Quick Loupes" zijn een uitstekend en betaalbaar alternatief gebaseerd op het sportieve TECHNE frame. De TTL (through-the-lens) loep is geplaatst door de lens en is geschikt voor iedereen die met vergroting wil gaan werken en geen oogcorrectie door de lens en glazen nodig heeft. Deze Quick Loupes zijn leverbaar met 3 vooraf ingestelde pupilafstanden (S, M, L). Uiteraard dient uw pupilafstand wel in de buurt te komen van deze universele loepbril.

  Voordelen universele TTL

  • gunstige prijs
  • lichter dan flip-up systemen (minder druk op het neusschot)
  • combinatie van spatbril en vergrotingssysteem
  • leverbaar met 5 werkafstanden (30 - 50 cm)
  • leverbaar in 3 kleuren
  • uitbreidbaar met LED-lichtbron


  Nadelen universele TTL

  • pupilafstand en declinatiehoek niet specifiek afgesteld op gebruiker
  • correctieglazen niet mogelijk
  • alleen 2.5X vergroting met galilean loep


  Maatwerk loepbril

   

  Maatwerk loepbril

  Maatwerk vergrotingssysteem

   

  Maatwerk loepbrillen zijn zoals de naam al zegt specifiek op maat voor zorgprofessionals. Hierdoor sluit de bril perfect aan bij de werkzaamheden, hoofd, pupilafstand, werkafstand en uiteraard de persoonlijke stijl van de zorgprofessional.

  Eerst kiest u het montuur met de fijnste pasvorm. Vervolgens worden de loepen precies afgesteld op uw pupilafstand en declinatiehoek. Aan de hand van het recept van uw opticien kan de bril ook op sterkte geleverd worden.

  Een leuk detail is dat uw naam op de bril en de bijbehorende beschermhoes gegraveerd kunnen worden. 

  Voordelen maatwerk TTL

  • verschillende monturen, kleuren en stijlen mogelijk
  • leverbaar met 5 werkafstanden (30 - 50 cm)
  • leverbaar met galilean loep of prisma loep
  • op maat gemaakt obv uw pupilafstand
  • declinicatiehoek obv werkhouding
  • lichter dan flip-up (minder druk op neusschot)
  • uw naam op de bril en beschermhoes
  • glazen op sterkte mogelijk
  • uitbreidbaar met LED-lichtbron


  Nadelen maatwerk TTL

  • hogere prijs, aangezien deze klantspecifiek gemaakt wordt
  • langere levertijd (circa 4-6 weken)
  • niet uitwisselbaar met collega's


  Zelf ervaren hoe het is om met vergroting te werken?

  Maak een afspraak met onze adviseur om zelf te ervaren hoe het is om met vergroting te werken. Voor vragen of persoonlijk advies kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.